Zaświadczenie certyfikacyjne

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zaświadczenie certyfikacyjne - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego są przyporządkowane do podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, i które umożliwiają identyfikację tego podmiotu lub organu - definicja tak sformułowana zawarta była w ustawie o podpisie elektronicznym.

Aktualnie, w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej o zaświadczeniu certyfikacyjnym jest mowa w art. 132 ust. 1 i 2. Należy zauważyć, że mówiąc o podpisie mamy na myśli podpis składany przez osobę fizyczną - i z nią związany. Z tego powodu wprowadza się rozróżnienie "podpisu" składanego przez osobę fizyczną od "poświadczenia certyfikacyjnego" wydawanego przez przez urząd certyfikacji, mimo iż praktycznie, z technicznego punktu widzenia operacja "podpisywania" realizowana jest w taki sam sposób; (Dz.U.2021.1797) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP