Wizualizacja

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wizualizacja - prezentacja treści dokumentu elektronicznego w formie czytelnej dla człowieka, umożliwiającej zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie. W szczególności wizualizacja może odbywać się przez wyświetlenie na monitorze ekranowym lub za pomocą wydruku; (Dz.U.2018.180).

Warto zauważyć, że wizualizacja treści dokumentów w postaci elektronicznej umożliwia wiele działań, które byłyby trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania w odniesieniu do dokumentów papierowych. Chodzi o powiększenie treści i odczytanie szczegółów, przeszukiwanie treści, wykopiowywanie fragmentów itp. To, jakie czynności można wykonać w trybie "tylko do odczytu" (ang. read only) zależne jest od formatu dokumentu i aplikacji, która służy do wizualizacji. Możliwość wizualizacji treści dokumentów i wspomniane wcześniej operacje stanowić mogą istotne ułatwienia dla osób z różnymi dysfunkcjami wzroku, co czyni dokumenty w postaci elektronicznej bardziej przyjazne w odbiorze. Istnieje również wiele aplikacji odczytujących zwizualizowaną treść dokumentów w formie tekstowej ludzkim głosem, co jest niezwykle pomocne dla osób z bardzo ograniczonymi możliwościami czytania czy wręcz niewidzących (funkcja "text to speech"). Przy tworzeniu dokumentów tekstowych należy zawsze brać pod uwagę takie ich konstruowanie, by ich treść była potencjalnie dostępna również dla osób niewidzących. Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP