Usługi oparte na dostępie bezpośrednim - transakcyjne

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ep 2 str09b.png

Niektóre usługi podmiotów realizujących zadania publiczne mogą być wykonane bez bezpośredniego udziału pracowników tego podmiotu. Głównie chodzi tu o usługi informacyjne, jednak dotyczące informacji niebędących informacjami publicznymi (tzn. niepodlegającym publikacji w BIP). Przykładami takich usług mogą być np. udostępnianie danych (odpisów) z Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu), danych dotyczących przedsiębiorców z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) czy danych z rejestru REGON (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx). Usług tego typu świadczonych przez podmioty realizujące zadania publiczne jest już bardzo wiele. Są to zarówno usługi niewymagające identyfikacji odbiorców informacji, jak i usługi wymagające identyfikacji odbiorców. W takich przypadkach stosowany jest podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Przejdź dalej