Urzędowe poświadczenie doręczenia (UPD)

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Urzędowe poświadczenie doręczenia (UPD) - Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD) tworzone jest w wyniku podpisania przez odbiorcę (adresata) elektronicznego dokumentu zawierającego datę i czas potwierdzenia odbioru przesyłki. UPD, podobnie jak UPP tworzone jest dzięki funkcjonalnościom Elektronicznej Skrzynki Podawczej; (Dz.U.2018.180) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP