Systemy dedykowane tworzone przez usługodawców

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
"Obrazek przedstawia wewnętrzny komunikator w PUE ZUS umożliwiający zadawanie podmiotowi pytań"
Wewnętrzny komunikator w PUE ZUS umożliwiający zadawanie podmiotowi pytań
"Obrazek przedstawia panel komunikatora wewnątrz PUE ZUS – widok dla użytkownika po zalogowaniu się"
Panel komunikatora wewnątrz PUE ZUS – widok dla użytkownika po zalogowaniu się
"UPO wystawione przez Ministerstwo Finansów po przesłaniu e-Deklaracji dotyczącej dwóch osób – podatnika i współmałżonka"
UPO wystawione przez Ministerstwo Finansów po przesłaniu e-Deklaracji dotyczącej dwóch osób – podatnika i współmałżonka

Czwartym środkiem komunikacji elektronicznej jest dedykowany system, tworzony przez usługodawcę, służący do komunikowania się z nim osób fizycznych, interesantów bez wykorzystywania popularnych klientów poczty elektronicznej (MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Gmail itp,). System taki zazwyczaj jest bardzo prosty w użyciu, pozwala na zadawanie pytań i sprowadza się również do założenia indywidualnego konta w przedmiotowym systemie. W zależności od sposobu realizacji procedury identyfikacji może być zupełnie wystarczającym środkiem komunikacji. Nie zawsze system taki pozwala dołączać załączniki. Należy podkreślić, że co do zasady powinno się stosować środki komunikacji elektronicznej adekwatne do konkretnej sytuacji, do stopnia zagrożenia zafałszowaniem (zniekształceniem informacji), a jedynie w sytuacjach, gdy konieczne jest tworzenie i zabezpieczanie dokumentów należy stosować mechanizmy bardziej rozbudowane.

PUE ZUS

Z reguły dedykowany system komunikacyjny jest częścią większego systemu – przykładem może być system umożliwiający komunikowanie się z usługodawcą w sposób prosty, bez przeprowadzania procesu weryfikacji danych osobowych – jak np. w PUE ZUS w wersji dla osób przedstawiających się jedynie imieniem i nazwiskiem oraz podającym adres e-mail w celu uzyskania odpowiedzi; w systemie tym liczbę potrzebnych danych ograniczono do absolutnie niezbędnego minimum.


W wersji dla osoby korzystającej już z konta na PUE ZUS, która to osoba po założeniu konta i procesie weryfikacji nie jest już anonimowa i posiada zupełnie inny zakres możliwości pozyskiwania informacji i danych związanych z działalnością ZUS, system komunikacyjny wygląda inaczej:


Komunikacja wewnątrz systemu dedykowanego jest bezpieczna dla obu komunikujących się ze sobą stron. Jedyną jej wadą jest to, że wymaga ona każdorazowo oswojenia się z danym systemem komunikacyjnym, rozkładem pól informacyjnych, funkcjonowaniem różnych narzędzi wewnętrznych i ich możliwościami. Jest to kłopotliwe dla osób nieposiadających sprawności w opanowywaniu umiejętności posługiwania się interfejsami wielu systemów informatycznych. Wydaje się jednak, że wada ta do najistotniejszych nie należy, bowiem liczba osób nieumiejących korzystać z dedykowanych systemów komunikacyjnych będzie systematycznie - w stosunku do całej populacji - malała.

e-Deklaracje

Systemów dedykowanych do realizacji pewnych zadań jest w chwili obecnej wiele. Ich wspólną cechą jest „resortowość”. Każdy z nich tworzony jest w celu realizacji jednego, konkretnego zadania. Przykładem takiego systemu mogą być e-Deklaracje, stanowiące część większego systemu e-Podatki. Aplikacja E-Deklaracje – mimo iż udostępniona jest poza platformą ePUAP, korzysta z wzorów dokumentów opublikowanych w centralnym repozytorium na ePUAP i wystawia UPO – również poza ePUAP. Z e-Deklaracji może skorzystać każdy – również osoby nieposiadające profilu zaufanego czy nawet konta na ePUAP. Podpis elektroniczny także nie jest potrzebny – zamiast niego wystarczają znane usługobiorcy (podatnikowi) dane autoryzujące, które należy podać podczas wypełniania formularza e-Deklaracji. Poniżej pokazano UPO wygenerowane po przesłaniu e-Deklaracji.


Na sąsiednim rysunku, przedstawiającym UPO otrzymane po przesłaniu e-deklaracji do Ministerstwa Finansów, widoczne są wygenerowane skróty dokumentów (zastosowano algorytm MD5 dający zawsze skrót o długości 32 znaków w kodzie szesnastkowym) oraz stempel czasu (będący zakodowanym algorytmem base64 czasem złożenia e-deklaracji). Opanowanie posługiwania się generatorami i dekoderami MD5, SHA-1 i base64 jest przydatną umiejętnością zwiększającą pewność posługiwania się dokumentami elektronicznymi, szczególnie przy przekazywaniu plików archiwów, plików w formacie .zip o objętościach liczonych w setkach MB.

Przejdź dalej ->