Skan

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Skan


Skan (odwzorowanie cyfrowe) dokumentu lub jego kserokopia nie jest wiarygodnym dokumentem, jeśli nie zawiera w swej treści identyfikatora pozwalającego na jednoznaczną weryfikację (uzyskanie kopii danego „dokumentu” ze źródła – lecz nie przez osobę dostarczającą kwestionowany dokument, a przez kwestionującego wiarygodność przedłożonego skanu) i nie może być traktowany jako dokument, ponieważ nie posiada cech zapewniających jego autentyczność. Jeśli jednak skan zostanie wykonany z dokumentu, którego oryginalność nie budzi żadnych wątpliwości i zostanie poświadczony przez osobę, która zachowuje dokument oryginalny jako dowód (np. dla celów ewentualnego postępowania sądowego), wtedy skan poświadczony za zgodność jego treści z treścią oryginału może być wiarygodnym dokumentem wewnątrz podmiotu, posiadającego oryginał. Skany i kserokopie tworzone są w celu powielenia dla celów operacyjnych lub w celu zwiększenia bezpieczeństwa treści (im więcej kopii, tym mniejsza szansa utraty treści oryginalnego dokumentu).

Przejdź dalej ->