Skład nośników informatycznych

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ep 2 str06b.png

Skład informatycznych nośników danych - uporządkowany zbiór informatycznych nośników danych zawierających dokumentację w postaci elektronicznej; (Dz.U.2011.14.67).

Z uwagi na odmienność postaci dokumentów i fizyczną odmienność informatycznych nośników danych (najczęściej dyski CD, ale także pamięci USB i inne nośniki z zapisanymi na nich plikami i dokumentami w postaci elektronicznej) tworzy się odrębne składy – analogiczne do składów chronologicznych dokumentów papierowych. Przechowywanie dokumentów na takich nośnikach prędzej czy później grozi ich utratą lub niedostępnością - i należy mieć tego świadomość...

Aktualnie (rok 2018) wciąż jeszcze popularne jest przesyłanie na dyskach CD dokumentów w formacie .xls, .xlsx oraz dokumentów w formie graficznej, których wydruk mógłby być kłopotliwy ze względu na format (trudność zmieszczenia wydruku na kartce papieru w formacie A4 lub nawet A3, utratę formuł w arkuszach kalkulacyjnych pozwalających na weryfikację poprawności obliczeń itd.) lub z uwagi na dużą objętość dokumentów. Często zapomina się, że dokumenty te można równie dobrze przesyłać (lub przekazywać) drogą elektroniczną bez potrzeby przesyłania nośników – i również otrzymać urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Przejdź dalej ->