Rejestr

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Rejestr - tu: narzędzie służące do rejestrowania pojedynczych przesyłek lub pism określonego typu lub rodzaju, które w systemie tradycyjnym może być prowadzone w postaci elektronicznej lub papierowej, a w systemie EZD jako odrębny dokument elektroniczny lub automatycznie generowany raport; (Dz.U.2011.14.67)

Powyższa definicja jest bardzo zawężona; przytoczona została w celu przedstawienia pojęcia rejestru w kontekście pracy kancelarii czy sekretariatu. Znacznie szersza definicja zawarta jest w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zgodnie z którą rejestr publiczny – rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych; (Dz.U.2021.2070 j.t.)

Szerzej pojęcie rejestrów przedstawione jest w Wikipedii. Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP