Profil zaufany w systemie dostawcy usługi elektronicznej

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Podmiot świadczący usługi elektroniczne może sam wystawiać certyfikaty niekwalifikowane dla odbiorców swoich usług, lub zastosować inne, wiarygodne dla siebie i prawnie wystarczające środki identyfikacji. W szczególności może być to wydawanie loginu i jednorazowego hasła do zmiany hasła osobom zweryfikowanym przez uprawnionego do tego swojego pracownika. Takiej procedurze towarzyszyć winno sporządzenie umowy regulującej prawa i obowiązki stron, w tym szczególnie zasady używania danych autoryzujących i skutki prawne ich użycia.

Przejdź dalej ->