Profil podmiotu

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Profil podmiotu - jest pojęciem używanym w uchylonym już przepisie; obecnie nie mówi się nie o profilu podmiotu, a o koncie podmiotu; wcześniej użyte pojęcie niedostatecznie określało indywidualność, unikatowość właściciela konta.

Konto podmiotu to dane opisujące podmiot zarejestrowany wraz z zasobami ePUAP przyporządkowanymi do tego podmiotu (Dz.U.2016.1626).

Oczywiście pojęcie konto podmiotu nie musi dotyczyć jedynie platformy ePUAP; w każdym innym systemie umożliwiającym zakładanie konta dla podmiotu będzie ono właściwe.

Podkreśla się, że w powołanym przepisie nie rozróżnia się już obecnie konta podmiotu od konta użytkownika - jest to po prostu konto. Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP