Produkt

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Produkt - tu: sprzęt lub oprogramowanie lub odpowiednie komponenty sprzętu lub oprogramowania, które są przeznaczone do wykorzystania w świadczeniu usług zaufania; (Dz.U.UE.910/2014). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP