Postać dokumentu

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Postać dokumentu - określenie wskazujące na rodzaj nośnika, na którym utrwalona została treść dokumentu - np. postać papierowa, postać elektroniczna.

W czasie przesyłania dokumentów częstokroć dochodzi do konwersji postaci bez zmiany formy. Np. wydrukowanie na papierze treści elektronicznie podpisanego dokumentu przesłanego środkami komunikacji elektronicznej spowoduje zmianę postaci dokumentu - z elektronicznej na papierową. Odrębną sprawą jest, że oryginalny dokument elektroniczny można było zweryfikować pod względem jego integralności, oraz tożsamości podpisującego; po konwersji postaci tego dokumentu będziemy mieli do czynienia jedynie z kopią, pozbawioną cech autentyczności. Zgodność treści owej kopii z treścią oryginalnego elektronicznego dokumentu może poświadczyć jedynie osoba mająca możliwość dokonania weryfikacji podpisu elektronicznego, którym opatrzony został oryginał, czyli osoba mająca dostęp do oryginału. Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP