Pojęcia i terminologia przyjęta w opracowaniu

Z e-Podrecznik
Wersja z dnia 10:33, 3 kwi 2016 autorstwa Autor (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

W niniejszym rozdziale opisano istotne, elementarne pojęcia obszaru, w którym poruszają się pracownicy administracji. Słowa wyróżnione podkreśleniem w niniejszym podręczniku wyjaśniane są w kontekście ich użycia. Niezależnie od tego w słowniku, dostępnym poprzez odwołania (linki) opisano definicje, w zdecydowanej większości pochodzące bezpośrednio z przepisów prawa związanych z ich użyciem. Istotną jednak nowością jest zastosowanie rysunków, na których w sposób bardziej poglądowy, niż można to wyrazić tekstem, przedstawiono hierarchiczne i równorzędne relacje, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami w procesach świadczenia e-usług przez administrację.

Szczególną uwagę zwrócono na spójność siatki pojęciowej oraz terminologię, które mogą się niekiedy wydawać błędne czy wręcz niezgodne w znaczeniu ze znaczeniami, jakie im przypisuje prawo. Zdecydowanie jednak trzeba podkreślić, że prawo abstrahuje od fizyki świata rzeczywistego – i to co było możliwe w administracji papierowej, wszelkie niespójności i luki prawne załatwiane były przez arbitralne rozstrzygnięcia sądów, które, w odniesieniu do konkretnych przypadków, mogły wydawać skrajnie przeciwne orzeczenia. Jeśli do procesów wykonywania prawa zostały wprowadzone technologie oparte o stany binarne (0/1, tak/nie, prawda/fałsz), gdyż taka jest natura procesu porządkowania drogi przejścia od wniosku do decyzji, nie może dochodzić do sytuacji, w której nie wiadomo, jak postąpić. I w tym właśnie celu konieczne jest rygorystyczne oparcie się o uporządkowaną siatkę pojęciową, by w procesie realizacji usług drogą elektroniczną zawsze można było stwierdzić, czy dokument jest wiarygodny, czy nie, czy jest podpisany, czy nie itd.

Wobec powyższego w opracowaniu - w kolejnych częściach - przedstawiane są pojęcia, które należy rozumieć tak, jak wynika to z opisu, będącego - jak już wspomniano - rozwinięciem definicji zawartej w ustawie lub rozporządzeniu regulującym obszar związany w jakiś sposób z realizacją e-usług. Opisywane pojęcia w miarę potrzeby i możliwości przedstawiane są w sposób mający ułatwić ich percepcję, a więc wykorzystywane są rysunki, tabele oraz odnośniki do przykładów pomagających lepiej zrozumieć przedstawiane zagadnienie czy pojęcie. Omówione są wszystkie elementy struktury, która jednak, zarówno z uwagi na swoją „wielowymiarowość” jak i na rozmiary, prezentowana jest fragmentami. Takie podejście powinno pozwolić na analizę celowości istnienia poszczególnych elementów i ich roli w procesie realizacji e-usług – a później na syntezę dowodu poprawności realizacji dowolnego procesu.