Podpis zaawansowany

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Podpis zaawansowany
Ep 1 str12a.png

Podpis zaawansowany - podpis elektroniczny, który spełnia następujące wymagania (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.):

  1. jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu,
  2. umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego,
  3. jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą,
  4. jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.

Rozpoznawalność owej zmiany polega na tym, że nie jest wiadome, co i gdzie w dokumencie uległo zmianie, pewne jest jedynie, że zmiana nastąpiła, a więc nie mamy już do czynienia z dokumentem oryginalnym – i to wystarczy.


Zaawansowany podpis elektroniczny może być weryfikowany za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego lub certyfikatu kwalifikowanego. W tym ostatnim przypadku zaawansowany podpis elektroniczny nazywany jest często kwalifikowanym podpisem elektronicznym. A więc o kwalifikowalności decyduje procedura uzyskiwania certyfikatu i rodzaj centrum certyfikacji wystawiającego certyfikat.

Uwaga – w każdym przypadku wystawiania certyfikatu – by był on wystarczający do wiarygodnego powiązania używającej go osoby z podpisywanym dokumentem konieczne jest potwierdzenie tożsamości tej osoby przez inspektora ds. certyfikacji w czasie procedury zamawiania i generowania certyfikatów – w oparciu o okazany dowód tożsamości. Inspektor ds. certyfikacji swoim podpisem elektronicznym, a także własnoręcznym podpisem stosownego dokumentu papierowego potwierdza fakt istnienia subskrybenta i prawdziwość jego danych osobowych. Subskrybent otrzymuje drugi egzemplarz tego dokumentu.


Przejdź dalej ->