Podpis złożony zgodnie z Art.79 Kc

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j.) „Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać.”

Przejdź dalej ->