Podpis poświadczony notarialnie

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ep3 str31.png

Podpis własnoręczny może być poświadczony przez notariusza. Czynność ta dokonywana jest w odniesieniu do podpisów składanych na dokumentach w ważniejszych sprawach, takich jak np. sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa, nieruchomości itp., a także, gdy przepisy prawa przewidują taką formę czynności prawnej dla zachowania jej ważności. Autentyczność podpisu na podpisywanym dokumencie potwierdzana jest przez notariusza jego podpisem, pieczęcią, datą i miejscem sporządzenia, oznaczeniem kancelarii, a także, jeśli klient złoży taki wniosek, godziną i minutą poświadczenia. Należy wyraźnie podkreślić, że poświadczenie notariusza nie dotyczy treści podpisywanego pisma, lecz wyłącznie samego podpisu, który klient składa w obecności notariusza po okazaniu dowodu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu. Notariusz nie bada prawdziwości treści dokumentu czy jego zgodności z prawem, a jedynie poświadcza fakt, że czynność złożenia własnoręcznego podpisu przez daną osobę pod treścią dokumentu została dokonana w jego obecności.


Przejdź dalej ->