Podpis otaczający

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Podpis otaczający - podpis elektroniczny otaczający podpisywane dane.

"Obrazek przedstawia fragment pliku xml podpisanego podpisem otaczającym" link=
Przykład pliku w formacie xml podpisanego podpisem otaczającym.

Ten typ podpisu stosuje się w odniesieniu do dowolnych plików – bez względu na ich strukturę i format. Plik podpisywany osadzony jest wewnątrz danych podpisu (w kontenerze ‘Signature’). Pliki takie przed osadzeniem w kontenerze podpisu kodowane są domyślnie kodem base64, chociaż kodowane być nie muszą – jest to opcja, którą przed złożeniem podpisu można włączać lub wyłączać. Jak widać w powyższym przykładzie, w przypadku podpisu otaczającego dokumenty podpisywane osadzane są wewnątrz głównego kontenera o nazwie ‘Signature’. Podpis zabezpiecza dane – i gdyby którykolwiek ze znaków w dowolnym kontenerze został zmieniony, podpis będzie zwalidowany negatywnie. Podpisywane dokumenty mogą być w dowolnych formatach (jednak zgodnych z formatami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - Dz.U.2024.773 t.j.). Podpisem otaczającym jest także podpis w formacie PAdES, używany do podpisywania plików w formacie PDF. Dokument taki (PDF) może podpisać kolejno kilka osób - i jeden podpis drugiemu nie przeszkadza. Taki rodzaj podpisu stosowany jest w odniesieniu do dokumentów, które powinny być podpisane przez kilka osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (podmiotów), lub np. do potwierdzenia faktu zgodności treści podpisanego elektronicznie dokumentu z treścią papierowego oryginału. Przykłady podpisów w formacie PAdES można zobaczyć w dokumentach zamieszczonych na stronie Rządowego Centrum Legislacji, (np. Obwieszczenie Ministra Zdrowia, Dz.Urz Min.Zdr.2020.23). Dokument należy pobrać na dysk lokalny i otworzyć - widoczny stanie się panel umożliwiający obejrzenie podpisu elektronicznego i jego walidację.


Przejdź dalej ->