Pieczęć elektroniczna

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ep3 str20b.png

Pieczęć elektroniczna - dane w postaci elektronicznej dodane do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie z nimi powiązane, aby zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność powiązanych danych; (Dz.U.UE.910/2014, Dz.U.2021.1797).

Pieczęć elektroniczna – w sensie technicznym – w niczym nie różni się w działaniu i sposobie generacji od podpisu elektronicznego poza tym, że nie stawia jej człowiek, lecz system informatyczny, w wyniku jakiegoś wcześniej zdefiniowanego zdarzenia. Jeśli np. interesant przekaże podmiotowi publicznemu dokument w trybie przedłożenia, dokument ten wpływając do elektronicznej skrzynki podawczej spowoduje wygenerowanie nowego dokumentu – UPP – który jest podpisany elektronicznie przez system, a nie przez pracownika danego podmiotu. Pieczęć tworzona jest bezwarunkowo, nie wyraża woli. Podobnie jest z profilem zaufanym ePUAP, który wykorzystuje certyfikat systemowy do podpisu danych identyfikujących osobę fizyczną składającą podpis.


Przejdź dalej ->