Odbiorca usług certyfikacyjnych

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Odbiorca usług certyfikacyjnych - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

a) zawarła z podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych lub

b) w granicach określonych w polityce certyfikacji może działać w oparciu o certyfikat lub inne dane elektronicznie poświadczone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne; (Dz.U.2019.162). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP