Mechanizm przesyłania dużych plików

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
"Duże pliki - Obrazek przedstawia przesyłanie dużego pliku za pomocą ePUAP"
Przesyłanie dużego pliku (archiwum .zip o objętości kilkudziesięciu megabajtów)

Jedną z istotnych funkcjonalności ePUAP jest możliwość przesyłania dużych plików (do 500 MB). Tworzenie przesyłki polega na spakowaniu wszystkich przesyłanych dokumentów do jednego archiwum w formacie .zip i utworzeniu pisma przewodniego, do którego owo archiwum będzie załącznikiem. System, w czasie przesyłania archiwum do bufora generuje skrót MD5 (niezależnie od wielkości przesyłki skrót ten zawsze składa się z 32 znaków w kodzie heksadecymalnym, czyli znaków 0..9 oraz a..f) dołączając jawnie informację o załączniku i jego skrócie do pisma przewodniego. Pismo przewodnie należy podpisać podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Podpisanie skrótu dokumentu jest równoważne z podpisaniem dokumentu.

Uwaga: Pokazany obok przykład dotyczy poprzedniej wersji ePUAP. Aktualnie przesyłanie dużych plików (do 500 MB) odbywa się nieco inaczej i ikona "mechanizmu przesyłania dużych plików" została usunięta. W systemie ePUAP utworzono bardziej intuicyjny sposób dołączania dużych plików.


Należy podkreślić, że podpis elektroniczny – NIEZALEŻNIE od tego, czy jest użyty w odniesieniu do pisma zawierającego wyrażenie woli czy nie (wynikać to musi z rodzaju pisma oraz jawnie wpisanego w jego treści imienia, nazwiska i stanowiska osoby uprawnionej) ZAWSZE zapewnia integralność przesyłki.

Przejdź dalej ->