MD5

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

MD5 (ang. Message-Digest algorithm 5) – Skrót wiadomości wersja 5 – algorytm z dziedziny kryptografii. Jest to popularna kryptograficzna funkcja skrótu, która z ciągu danych o dowolnej długości generuje 128-bitowy skrót. Dość powszechnym zastosowaniem MD5 jest generowanie skrótów wszelkiego rodzaju plików udostępnianych publicznie (najczęściej w Internecie), dzięki czemu osoba, która pobrała dany plik z sieci może od razu zweryfikować (generując skrót MD5 na swojej kopii i porównując wyniki) czy jest to ten sam plik, który został zamieszczony przez jego autora lub czy nie nastąpiły przekłamania podczas samego procesu pobierania danych. Publikowana w takim przypadku wartość ma postać 32-znakowej liczby w zapisie szesnastkowym; (http://pl.wikipedia.org/wiki/MD5).

Np. skrót MD5 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - plik o nazwie D20212070.pdf zamieszczony w Internetowym Systemie Aktów Prawnych jako http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002070/O/D20212070.pdf ma skrót 72f0ebcaf55c3a2bb6581c9aa58ef9e7.

W sieci dostępne są różnego rodzaju kalkulatory wyliczające powszechnie używane skróty (takie jak SHA-2, MD5 i wiele innych), np. HashCalc czy Hash Kalkulator Online.

Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP