Lokalny profil zaufany

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
"Profil zaufany może być wykorzystany również w innych systemach dedykowanych, między innymi: Sekap, CEIDG, oraz PUE ZUS"
Możliwość wykorzystywania profilu zaufanego ePUAP do potwierdzania swojej tożsamości w innych systemach dedykowanych – bez potrzeby odwiedzania punktów potwierdzeń właściwych dla tych systemów.

Lokalnym profilem zaufanym możemy określić profil usługobiorcy utworzony w lokalnym systemie teleinformatycznym – należącym do konkretnego podmiotu – bez względu na jego zasięg terytorialny.

Zaufanie opiera się na bezwzględnie konsekwentnie realizowanej procedurze potwierdzenia tożsamości usługobiorcy w tym systemie – dokładnie tak samo jak dzieje się to w przypadku potwierdzania tożsamości osoby fizycznej przy wystawianiu certyfikatu kwalifikowanego lub potwierdzaniu profilu zaufanego ePUAP.

Lokalnym profilem zaufanym może być profil założony użytkownikowi w zakładowym systemie elektronicznego zarządzania dokumentami, czy jakimkolwiek innym systemie, wymagającym podania danych identyfikacyjnych, które potwierdza administrator danych lub osoba przez niego upoważniona. Możliwe jest samopotwierdzenie danych w przypadku posiadania wcześniejszego – i ważnego innego certyfikatu, uzyskanego zgodnie z procedurą wymagającą osobistego stawienia się przed inspektorem ds. certyfikacji. Np. osoba fizyczna posiadająca certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP może za jego pomocą udowodnić swoją tożsamość w innych systemach, jeżeli taka możliwość została w nich przewidziana.


Przejdź dalej ->