Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu: Różnice pomiędzy wersjami

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
 
'''Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu''' - elektroniczny znacznik czasu, który spełnia wymogi:  
 
'''Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu''' - elektroniczny znacznik czasu, który spełnia wymogi:  
 +
 
a) wiąże on datę i czas z danymi tak, aby w wystarczający sposób wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych;
 
a) wiąże on datę i czas z danymi tak, aby w wystarczający sposób wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych;
 +
 
b) oparty jest na precyzyjnym źródle czasu powiązanym z uniwersalnym czasem koordynowanym; oraz
 
b) oparty jest na precyzyjnym źródle czasu powiązanym z uniwersalnym czasem koordynowanym; oraz
 +
 
c) jest podpisany przy użyciu zaawansowanego podpisu elektronicznego lub opatrzony zaawansowaną pieczęcią elektroniczną kwalifikowanego dostawcy usług zaufania lub w inny równoważny sposób.
 
c) jest podpisany przy użyciu zaawansowanego podpisu elektronicznego lub opatrzony zaawansowaną pieczęcią elektroniczną kwalifikowanego dostawcy usług zaufania lub w inny równoważny sposób.
 +
 
Komisja może w drodze aktów wykonawczych podać numery referencyjne norm dotyczących powiązania daty i czasu z danymi oraz precyzyjnych źródeł czasu. W przypadku gdy powiązanie daty i czasu z danymi i precyzyjne źródło czasu spełniają te normy, domniemywa się zgodność z wymogami określonymi w ust. 1.  ([http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0910 Dz.U.UE.910/2014])  [[Category:Słownik]] [[Plik:bottom.png | link=|Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP]]
 
Komisja może w drodze aktów wykonawczych podać numery referencyjne norm dotyczących powiązania daty i czasu z danymi oraz precyzyjnych źródeł czasu. W przypadku gdy powiązanie daty i czasu z danymi i precyzyjne źródło czasu spełniają te normy, domniemywa się zgodność z wymogami określonymi w ust. 1.  ([http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0910 Dz.U.UE.910/2014])  [[Category:Słownik]] [[Plik:bottom.png | link=|Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP]]

Wersja z 21:17, 3 cze 2015

Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu - elektroniczny znacznik czasu, który spełnia wymogi:

a) wiąże on datę i czas z danymi tak, aby w wystarczający sposób wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych;

b) oparty jest na precyzyjnym źródle czasu powiązanym z uniwersalnym czasem koordynowanym; oraz

c) jest podpisany przy użyciu zaawansowanego podpisu elektronicznego lub opatrzony zaawansowaną pieczęcią elektroniczną kwalifikowanego dostawcy usług zaufania lub w inny równoważny sposób.

Komisja może w drodze aktów wykonawczych podać numery referencyjne norm dotyczących powiązania daty i czasu z danymi oraz precyzyjnych źródeł czasu. W przypadku gdy powiązanie daty i czasu z danymi i precyzyjne źródło czasu spełniają te normy, domniemywa się zgodność z wymogami określonymi w ust. 1. (Dz.U.UE.910/2014) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP