Kwalifikowany certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych: Różnice pomiędzy wersjami

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
 
'''Kwalifikowany certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych''' - certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych, który jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i zawiera:
 
'''Kwalifikowany certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych''' - certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych, który jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i zawiera:
 +
<ol style="list-style-type:lower-alpha">
 +
<li>wskazanie - co najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie - że dany certyfikat został wydany jako kwalifikowany certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych;</li>
  
a) wskazanie - co najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie - że dany certyfikat został wydany jako kwalifikowany certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych;
+
<li>zestaw danych jednoznacznie reprezentujących kwalifikowanego dostawcę usług zaufania wydającego kwalifikowane certyfikaty, obejmujący co najmniej państwo członkowskie, w którym dostawca ma siedzibę, oraz — w odniesieniu do osoby prawnej: nazwę i, w stosownym przypadku, numer rejestrowy zgodnie z oficjalnym rejestrem, — w odniesieniu do osoby fizycznej: imię i nazwisko tej osoby;</li>
  
b) zestaw danych jednoznacznie reprezentujących kwalifikowanego dostawcę usług zaufania wydającego kwalifikowane certyfikaty, obejmujący co najmniej państwo członkowskie, w którym dostawca ma siedzibę, oraz — w odniesieniu do osoby prawnej: nazwę i, w stosownym przypadku, numer rejestrowy zgodnie z oficjalnym rejestrem, — w odniesieniu do osoby fizycznej: imię i nazwisko tej osoby;
+
<li>w odniesieniu do osób fizycznych: co najmniej imię i nazwisko osoby, której wydano certyfikat, lub pseudonim. Jeżeli używany jest pseudonim, wymaga to wyraźnego wskazania; w odniesieniu do osób prawnych: co najmniej nazwę osoby prawnej, której wydano certyfikat, i, w stosownym przypadku, numer rejestrowy zgodnie z oficjalnym rejestrem;</li>
  
c) w odniesieniu do osób fizycznych: co najmniej imię i nazwisko osoby, której wydano certyfikat, lub pseudonim. Jeżeli używany jest pseudonim, wymaga to wyraźnego wskazania; w odniesieniu do osób prawnych: co najmniej nazwę osoby prawnej, której wydano certyfikat, i, w stosownym przypadku, numer rejestrowy zgodnie z oficjalnym rejestrem;
+
<li>elementy adresu, w tym co najmniej miasto i państwo, osoby fizycznej lub prawnej, którym wydano certyfikat, i, w stosownym przypadku, zgodnie z oficjalnym rejestrem;</li>
  
d) elementy adresu, w tym co najmniej miasto i państwo, osoby fizycznej lub prawnej, którym wydano certyfikat, i, w stosownym przypadku, zgodnie z oficjalnym rejestrem;
+
<li>nazwę(-y) domen, którymi posługuje się osoba fizyczna lub prawna, której wydano certyfikat;</li>
  
e) nazwę(-y) domen, którymi posługuje się osoba fizyczna lub prawna, której wydano certyfikat;
+
<li>dane dotyczące początku i końca okresu ważności certyfikatu;</li>
  
f) dane dotyczące początku i końca okresu ważności certyfikatu;
+
<li>kod identyfikacyjny certyfikatu, który musi być niepowtarzalny dla kwalifikowanego dostawcy usług zaufania;</li>
 +
<li>zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowaną pieczęć elektroniczną wydającego kwalifikowanego dostawcy usług zaufania;</li>
  
g) kod identyfikacyjny certyfikatu, który musi być niepowtarzalny dla kwalifikowanego dostawcy usług zaufania;
+
<li>miejsce, w którym nieodpłatnie dostępny jest certyfikat towarzyszący zaawansowanemu podpisowi elektronicznemu lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej, o których mowa w lit. h);</li>
  
h) zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowaną pieczęć elektroniczną wydającego kwalifikowanego dostawcy usług zaufania;
+
<li>miejsce usług statusu ważności certyfikatu, z których można skorzystać w celu złożenia zapytania o status ważności kwalifikowanego certyfikatu.([http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0910 Dz.U.UE.910/2014])</li>
 
+
i) miejsce, w którym nieodpłatnie dostępny jest certyfikat towarzyszący zaawansowanemu podpisowi elektronicznemu lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej, o których mowa w lit. h);
+
 
+
j) miejsce usług statusu ważności certyfikatu, z których można skorzystać w celu złożenia zapytania o status ważności kwalifikowanego certyfikatu.([http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0910 Dz.U.UE.910/2014])
+
 
[[Category:Słownik]] [[Plik:bottom.png | link=|Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP]]
 
[[Category:Słownik]] [[Plik:bottom.png | link=|Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP]]

Wersja z 21:44, 3 cze 2015

Kwalifikowany certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych - certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych, który jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i zawiera:

 1. wskazanie - co najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie - że dany certyfikat został wydany jako kwalifikowany certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych;
 2. zestaw danych jednoznacznie reprezentujących kwalifikowanego dostawcę usług zaufania wydającego kwalifikowane certyfikaty, obejmujący co najmniej państwo członkowskie, w którym dostawca ma siedzibę, oraz — w odniesieniu do osoby prawnej: nazwę i, w stosownym przypadku, numer rejestrowy zgodnie z oficjalnym rejestrem, — w odniesieniu do osoby fizycznej: imię i nazwisko tej osoby;
 3. w odniesieniu do osób fizycznych: co najmniej imię i nazwisko osoby, której wydano certyfikat, lub pseudonim. Jeżeli używany jest pseudonim, wymaga to wyraźnego wskazania; w odniesieniu do osób prawnych: co najmniej nazwę osoby prawnej, której wydano certyfikat, i, w stosownym przypadku, numer rejestrowy zgodnie z oficjalnym rejestrem;
 4. elementy adresu, w tym co najmniej miasto i państwo, osoby fizycznej lub prawnej, którym wydano certyfikat, i, w stosownym przypadku, zgodnie z oficjalnym rejestrem;
 5. nazwę(-y) domen, którymi posługuje się osoba fizyczna lub prawna, której wydano certyfikat;
 6. dane dotyczące początku i końca okresu ważności certyfikatu;
 7. kod identyfikacyjny certyfikatu, który musi być niepowtarzalny dla kwalifikowanego dostawcy usług zaufania;
 8. zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowaną pieczęć elektroniczną wydającego kwalifikowanego dostawcy usług zaufania;
 9. miejsce, w którym nieodpłatnie dostępny jest certyfikat towarzyszący zaawansowanemu podpisowi elektronicznemu lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej, o których mowa w lit. h);
 10. miejsce usług statusu ważności certyfikatu, z których można skorzystać w celu złożenia zapytania o status ważności kwalifikowanego certyfikatu.(Dz.U.UE.910/2014)
 11. Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP