Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna - zaawansowana pieczęć elektroniczna, która została złożona za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania pieczęci elektronicznej i która opiera się na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej; (Dz.U.UE.910/2014) Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP