Kopia podpisu

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Kopia podpisu

Kopia podpisu własnoręcznego w żadnym wypadku nie niesie skutków prawnych podpisu własnoręcznego. Kopia podpisu znajduje się na kopiach – skanach i kserokopiach dokumentów itp. Z uwagi na słabość dowodową kopii dokumentów papierowych, kopia taka może mieć jedynie znaczenie pomocnicze w pewnych, szczególnych sytuacjach. Np. kopia własnoręcznego podpisu osoby uprawnionej do podpisywania dokumentów finansowych stosowana jest powszechnie w bankach jako kopia „karty wzorów podpisów”. Pracownik banku ocenia „na oko” czy podpis na okazywanym mu dokumencie jest zgodny z kopią obrazu podpisu widzianą przez niego na monitorze. Podobnie rzecz ma się z obecnie używanymi dokumentami takimi jak dowód osobisty czy prawo jazdy – uwidocznione są na nich kopie podpisów własnoręcznych – i to zmienione co do wielkości tak, by zmieściły się w miejscu na to przeznaczonym. Takie wykorzystanie podpisu ma swój sens utylitarny. Kopie podpisów własnoręcznych w obrębie pieczęci imiennej stosowane są w niektórych systemach elektronicznego zarządzania dokumentami w celu nadania dokumentom wyglądu jak najbardziej przypominającego pisma tworzone w administracji „papierowej”. Podobieństwo wydruku na drukarkach atramentowych tak sporządzonego pisma do dokumentu rzeczywiście podpisanego i opieczętowanego może być łudzące, co oznacza również możliwość tworzenia pism fałszywych (czyli będących od początku pismami, w których kopia podpisu dodana została do tekstu, którego rzekomy sygnatariusz w ogóle nie widział, a tym bardziej nie podpisywał). Z uwagi na powyższe taki sposób tworzenia dokumentów nie jest zalecany.

Przejdź dalej ->