Inne dane uwierzytelniające wymagane przez usługodawcę

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ep 1 str17.png

Usługodawcy mogą stosować różne sposoby identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników w swoich systemach (identyfikacja usługobiorców), które powinny być dobrane adekwatnie do poziomu zagrożenia. Każdy system zabezpieczenia (w tym przypadku zabezpieczenia przed korzystaniem z e-usługi przez osobę niezidentyfikowaną, jeśli prawo niezaprzeczalnej identyfikacji (uwierzytelnienia) wymaga. Takim sposobem może być login i hasło, ale zawsze ów login (identyfikator w systemie) powiązany być musi z uwierzytelnionymi danymi w ramach procedury, w której mieści się stawienie się w punkcie obsługi wskazanym przez usługodawcę i podpisanie umowy dotyczącej warunków korzystania z usługi. Usługobiorca chociaż jeden raz musi stawić się z dowodem tożsamości – chyba, że usługodawca posiada inne mechanizmy uwierzytelnienia.

Bardzo dobrym przykładem – zastosowania przez usługodawcę powiązania danych dotyczących osoby fizycznej (usługobiorcy) ze składanym dokumentem - jest e-usługa polegająca na odbiorze e-deklaracji, udostępniona przez Ministra Finansów. Nie wymaga ona podpisu, a jedynie podania danych uwierzytelniających, znanych zarówno Ministrowi Finansów, jak i podatnikowi. Taka konstrukcja – w tej konkretnej usłudze - jest adekwatna do poziomu zagrożenia podaniem nieprawdziwych danych, a bardzo dynamiczny wzrost liczby jej użytkowników jest dowodem dobrze przemyślanej filozofii gromadzenia danych, ich weryfikacji i potwierdzania odbioru. Warto zauważyć, że jest to deklaracja, a więc swego rodzaju oświadczenie niosące określone skutki prawne.

Przejdź dalej ->