Formularze elektroniczne

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
"Widok formularza ekranowego służącego do sporządzenia pisma ogólnego do podmiotu publicznego"
Widok formularza ekranowego służącego do sporządzenia pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Formularz elektroniczny - oprogramowanie służące do przygotowania i wygenerowania dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu elektronicznego, mogące stanowić część usługi udostępnionej na ePUAP lub w innym systemie teleinformatycznym; (Dz.U.2021.2070 j.t.).

Formularze ekranowe dostępne na ePUAP przy wprowadzaniu danych niezbędnych w piśmie kierowanym do podmiotu różnią się nieco wizualnie od dokumentu ostatecznie utworzonego. Budowane są w taki sposób, by wypełniający je nie pominął żadnego pola. Formularze posiadają pola, które należy wypełnić danymi zgodnie z pokazującymi się sugestiami czy uwagami. Mogą być wyposażone w kalendarze i listy rozwijane. Przykładem formularza ekranowego jest formularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego:

Po wypełnieniu formularza ekranowego i zapisaniu go dane pojawiają się w dokumencie w jego wersji przeznaczonej do wysyłki. W tym miejscu zwraca się uwagę na fakt istnienia obecnie dwóch wzorów pisma ogólnego: nowego i "starego" (tak jest on określany w systemie), które generują różne formularze pozwalające na tworzenie pism wysyłanych. Wzór nowy umożliwia utworzenie pisma w mniejszej liczbie kroków, pozwala jednak podpisać go tylko jednym podpisem, po złożeniu którego wygenerowane pismo jest natychmiast wysyłane, bez możliwości poprawy. Wzór "stary" umożliwia skorygowanie pisma przed wysyłką i złożenie więcej niż jednego podpisu. System pozwala zapoznać się z treścią utworzonego dokumentu i – w razie dostrzeżenia błędu nawet po podpisaniu - umożliwia powrót do trybu edycji, po którym pismo należy podpisać ponownie i wysłać. Jak widać, różnica w działaniu tych dwóch wzorów jest bardzo istotna, dlatego - przed wyborem wzoru pisma ogólnego - należy się zastanowić nad właściwym wyborem.

Przejdź dalej