Format zgodny z KRI

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
"Format zgodny z KRI"

Pliki w formatach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2012.526) – jako legalne - muszą być przyjmowane przez usługodawców.

Przejdź dalej ->