Elektroniczna Skrzynka Podawcza poza ePUAP

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ep 4 str17.png

Jest to rozwiązanie służące do tego samego celu, co Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP, jednak historycznie zostało wprowadzone wcześniej. Jedyną funkcjonalną różnicą jest to, że w ESP będących odrębnym rozwiązaniem stosowane były konkretne formularze – i nie było możliwe przesyłanie pism ogólnych, co stanowiło istotną barierę komunikacyjną. Drugim ograniczeniem była konieczność użycia podpisu kwalifikowanego. Należy jednak podkreślić, że samo rozwiązanie, jako takie, może być stosowane przez każdy podmiot (niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny, czy nie, gdyż celem jego stosowania jest skuteczne i pewne, tj. z uzyskaniem potwierdzenia tego faktu przedłożenie dokumentu). Wykorzystywanie jednej z możliwych do stosowania skrzynek podawczych wynikać powinno z racjonalnych przesłanek (np. pewności działania, niezawodności, kosztów utrzymania itd.)

Przejdź dalej ->