Dokument elektroniczny

Z e-Podrecznik
Wersja z dnia 16:10, 28 maj 2024 autorstwa Autor (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Dokument elektroniczny - każda treść przechowywana w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne; (Dz.U.UE.910/2014).

Warto definicję tę zestawić z definicją podaną w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2024.307 j.t.), zgodnie z którą dokument elektroniczny to stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych, zaś informatyczny nośnik danych to materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej. Innymi słowy zawsze będzie chodziło o utrwalony na jakimś nośniku plik mający postać elektroniczną (czyli stanowiący skończony zbiór stanów binarnych), zawierający jakąś treść, której forma może być dowolna.

Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP