Brak podpisu

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Brak podpisu

Nie wszystkie dokumenty wymagają własnoręcznego podpisu. W szczególności nie wymagają własnoręcznego podpisu urzędowe pisma tworzone automatycznie w systemach teleinformatycznych w wyniku wcześniej zaprogramowanych procedur, niestanowiące wyrażenia woli, mające charakter informacyjny i oznakowane identyfikatorem pozwalającym na jednoznaczne potwierdzenie autentyczności pisma (np. przez ponowne pobranie ze źródła). Pisma bez podpisów mogą być także tworzone w pewnych szczególnych przypadkach. Takim przypadkiem jest wezwanie świadka do osobistego stawiennictwa w sądzie. Na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej pismo takie nie wymaga podpisu własnoręcznego jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późn. zm.), (również tutaj). Pismami bez podpisu będą także wyciągi z baz poświadczających stan danych w konkretnym dniu (np. wyciąg z REGONu, Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Przejdź dalej ->