Brak możliwości korekty

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
No.png

Jeśli interesant prześle plik w formacie niedającym się odczytać (np. w formacie wymagającym instalacji specjalnego oprogramowania) – czyli w żadnym z formatów ujętych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247), plik ten może być odrzucony. Podmioty publiczne na swoich stronach internetowych oraz w BIP powinny informować o dopuszczalnych formatach przesyłanych plików i sposobach ich dostarczania.

Przejdź dalej ->